Đề đầu đuôi mb chuẩn nhất

Khi bạn tin tưởng chúng tôi tức là bạn đã có cơ hội vào bờ và thắng lớn mỗi ngày. Bởi vì:
1 -Chúng tôi có công nghệ soi cầu Độc Quyền Từ HĐXS.
2 -Chúng tôi có đội ngũ chuyên gia soi cầu UY TÍN chốt số chuẩn xác 99,9%.
3 -Số anh em lấy được soi rất kỹ đảm bảo 100% thắng.

Đề đầu đuôi mb chuẩn nhất: 400.000đ

 Số mua mất phí đảm bảo chính xác 99,9%
A/e nạp thẻ từ 08h18h để tránh lấy lại số cũ nhé
Sau khi nạp đủ tiền số sẽ HIỆN RA
Hỗ trợ thẻ cào: Viettel,VinaPhone
Tư vấn cầu chuẩn a/e liên hệ với chúng tại KHUNG CHÁT nhé!

Đề đầu đuôi Miền Bắc siêu VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
27-09-21
26-09-21Đầu: 9 - Đuôi: 4Trúng Đề262
25-09-21Đầu: 9 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8158
24-09-21Đầu: 3 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8178
23-09-21Đầu: 7 - Đuôi: 6Trượt59
22-09-21Đầu: 7 - Đuôi: 3Trúng Đề275
21-09-21Đầu: 6 - Đuôi: 1Trượt61
20-09-21Đầu: 3 - Đuôi: 5Trượt277
19-09-21Đầu: 9 - Đuôi: 5Trượt259
18-09-21Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng đuôi 150
17-09-21Đầu: 3 - Đuôi: 8Trúng đầu 3188
16-09-21Đầu: 4 - Đuôi: 4Trượt96
15-09-21Đầu: 2 - Đuôi: 5Trúng đuôi 587
14-09-21Đầu: 5 - Đuôi: 9Trúng Đề62
13-09-21Đầu: 3 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8191
12-09-21Đầu: 8 - Đuôi: 5Trượt294
11-09-21Đầu: 4 - Đuôi: 2Trượt253
10-09-21Đầu: 2 - Đuôi: 9Trúng Đề153
09-09-21Đầu: 2 - Đuôi: 9Trúng đầu 282
08-09-21Đầu: 3 - Đuôi: 9Trúng đầu 360
07-09-21Đầu: 6 - Đuôi: 5Trúng Đề93
06-09-21Đầu: 8 - Đuôi: 9Trượt99
05-09-21Đầu: 3 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1276
04-09-21Đầu: 5 - Đuôi: 5Trúng Đề166
03-09-21Đầu: 6 - Đuôi: 0Trúng Đề87
02-09-21Đầu: 7 - Đuôi: 3Trượt259
01-09-21Đầu: 2 - Đuôi: 7Trúng Đề257
31-08-21Đầu: 2 - Đuôi: 2Trúng đầu 290
30-08-21Đầu: 8 - Đuôi: 4Trúng đầu 891
29-08-21Đầu: 5 - Đuôi: 5Trúng Đề60
28-08-21Đầu: 1 - Đuôi: 7Trượt190
27-08-21Đầu: 6 - Đuôi: 9Trúng đuôi 983
26-08-21Đầu: 1 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8286
25-08-21Đầu: 9 - Đuôi: 4Trượt158
24-08-21Đầu: 8 - Đuôi: 9Trúng Đề188
23-08-21Đầu: 9 - Đuôi: 9Trúng đầu 9275
22-08-21Đầu: 7 - Đuôi: 7Trượt161
21-08-21Đầu: 5 - Đuôi: 7Trúng Đề69
20-08-21Đầu: 9 - Đuôi: 8Trúng đầu 983
19-08-21Đầu: 4 - Đuôi: 4Trúng Đề157
18-08-21Đầu: 1 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3291
17-08-21Đầu: 6 - Đuôi: 8Trúng đầu 6285
16-08-21Đầu: 4 - Đuôi: 1Trúng Đề164
15-08-21Đầu: 5 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7161
14-08-21Đầu: 1 - Đuôi: 5Trượt165
13-08-21Đầu: 4 - Đuôi: 3Trúng đầu 4167
12-08-21Đầu: 6 - Đuôi: 8Trúng Đề178
11-08-21Đầu: 2 - Đuôi: 5Trúng đầu 290
10-08-21Đầu: 7 - Đuôi: 1Trúng Đề294
09-08-21Đầu: 7 - Đuôi: 7Trượt254
08-08-21Đầu: 1 - Đuôi: 5Trúng Đề51
07-08-21Đầu: 5 - Đuôi: 4Trúng đuôi 472
06-08-21Đầu: 3 - Đuôi: 6Trượt99
05-08-21Đầu: 8 - Đuôi: 5Trúng đầu 878
04-08-21Đầu: 8 - Đuôi: 1Trúng đuôi 191
03-08-21Đầu: 9 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4185
02-08-21Đầu: 8 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4295
01-08-21Đầu: 8 - Đuôi: 1Trúng Đề80
31-07-21Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng đầu 1169
30-07-21Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng đầu 1288
29-07-21Đầu: 7 - Đuôi: 7Trượt184
28-07-21Đầu: 9 - Đuôi: 5Trúng đầu 9259
27-07-21Đầu: 6 - Đuôi: 7Trượt77
26-07-21Đầu: 9 - Đuôi: 4Trúng đầu 9254
25-07-21Đầu: 7 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0284
24-07-21Đầu: 0 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6280
23-07-21Đầu: 6 - Đuôi: 7Trượt160
22-07-21Đầu: 4 - Đuôi: 6Trúng đuôi 683
21-07-21Đầu: 8 - Đuôi: 7Trúng đầu 886
20-07-21Đầu: 0 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6280
19-07-21Đầu: 0 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3188
18-07-21Đầu: 4 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2174
17-07-21Đầu: 8 - Đuôi: 9Trúng đuôi 970
16-07-21Đầu: 7 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2151
15-07-21Đầu: 5 - Đuôi: 3Trúng đầu 5277
14-07-21Đầu: 5 - Đuôi: 4Trúng đầu 5299
13-07-21Đầu: 7 - Đuôi: 6Trượt298
12-07-21Đầu: 8 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3281
11-07-21Đầu: 9 - Đuôi: 8Trúng đầu 9273
10-07-21Đầu: 9 - Đuôi: 8Trúng đầu 969
09-07-21Đầu: 8 - Đuôi: 5Trượt194
08-07-21Đầu: 4 - Đuôi: 7Trúng đầu 495
07-07-21Đầu: 8 - Đuôi: 9Trúng Đề185
06-07-21Đầu: 5 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8286
05-07-21Đầu: 2 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1166
04-07-21Đầu: 3 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7181
03-07-21Đầu: 0 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2296
02-07-21Đầu: 0 - Đuôi: 4Trượt87
01-07-21Đầu: 8 - Đuôi: 5Trúng đuôi 572
30-06-21Đầu: 0 - Đuôi: 8Trúng Đề87
29-06-21Đầu: 5 - Đuôi: 1Trúng đuôi 162
28-06-21Đầu: 5 - Đuôi: 8Trúng Đề55
27-06-21Đầu: 8 - Đuôi: 4Trúng đầu 899
26-06-21Đầu: 6 - Đuôi: 0Trúng đuôi 076
25-06-21Đầu: 2 - Đuôi: 5Trúng đuôi 582
24-06-21Đầu: 5 - Đuôi: 7Trượt181
23-06-21Đầu: 9 - Đuôi: 2Trúng đầu 962
22-06-21Đầu: 5 - Đuôi: 3Trượt280
21-06-21Đầu: 4 - Đuôi: 0Trúng đầu 4186
20-06-21Đầu: 9 - Đuôi: 9Trúng Đề196
19-06-21Đầu: 9 - Đuôi: 7Trượt161
18-06-21Đầu: 6 - Đuôi: 5Trúng đầu 672
17-06-21Đầu: 7 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7176
16-06-21Đầu: 2 - Đuôi: 8Trúng đầu 2170
15-06-21Đầu: 8 - Đuôi: 3Trúng Đề256
14-06-21Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6181
13-06-21Đầu: 4 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9254
12-06-21Đầu: 8 - Đuôi: 8Trúng đầu 8171
11-06-21Đầu: 4 - Đuôi: 8Trúng Đề98
10-06-21Đầu: 7 - Đuôi: 9Trúng Đề250