Đề đầu đuôi mb chuẩn nhất

Khi bạn tin tưởng chúng tôi tức là bạn đã có cơ hội vào bờ và thắng lớn mỗi ngày. Bởi vì:
1 -Chúng tôi có công nghệ soi cầu Độc Quyền Từ HĐXS.
2 -Chúng tôi có đội ngũ chuyên gia soi cầu UY TÍN chốt số chuẩn xác 99,9%.
3 -Số anh em lấy được soi rất kỹ đảm bảo 100% thắng.

Đề đầu đuôi mb chuẩn nhất: 400.000đ

 Số mua mất phí đảm bảo chính xác 99,9%
A/e nạp thẻ từ 08h18h để tránh lấy lại số cũ nhé
Sau khi nạp đủ tiền số sẽ HIỆN RA
Hỗ trợ thẻ cào: Viettel,VinaPhone
Tư vấn cầu chuẩn a/e liên hệ với chúng tại KHUNG CHÁT nhé!

Đề đầu đuôi Miền Bắc siêu VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
21-04-21
21-04-21Đầu: 4 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5183
20-04-21Đầu: 9 - Đuôi: 6Trượt280
19-04-21Đầu: 7 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5154
18-04-21Đầu: 6 - Đuôi: 9Trượt157
17-04-21Đầu: 8 - Đuôi: 0Trúng Đề268
16-04-21Đầu: 6 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9151
15-04-21Đầu: 4 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2184
14-04-21Đầu: 1 - Đuôi: 8Trượt268
13-04-21Đầu: 3 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5284
12-04-21Đầu: 4 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9160
11-04-21Đầu: 9 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3296
10-04-21Đầu: 9 - Đuôi: 3Trúng đuôi 389
09-04-21Đầu: 8 - Đuôi: 6Trượt63
08-04-21Đầu: 4 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4280
07-04-21Đầu: 6 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5253
06-04-21Đầu: 7 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9179
05-04-21Đầu: 0 - Đuôi: 2Trúng đầu 0275
04-04-21Đầu: 4 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8176
03-04-21Đầu: 8 - Đuôi: 6Trượt171
02-04-21Đầu: 3 - Đuôi: 0Trượt171
01-04-21Đầu: 8 - Đuôi: 3Trúng đuôi 389
31-03-21Đầu: 9 - Đuôi: 9Trúng đầu 9183
30-03-21Đầu: 5 - Đuôi: 3Trúng đầu 5184
29-03-21Đầu: 5 - Đuôi: 8Trượt60
28-03-21Đầu: 6 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5265
27-03-21Đầu: 7 - Đuôi: 1Trúng đuôi 164
26-03-21Đầu: 2 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2169
25-03-21Đầu: 2 - Đuôi: 8Trượt194
24-03-21Đầu: 3 - Đuôi: 8Trúng Đề53
23-03-21Đầu: 7 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9299
22-03-21Đầu: 1 - Đuôi: 5Trúng Đề76
21-03-21Đầu: 4 - Đuôi: 4Trúng đầu 4165
20-03-21Đầu: 6 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8278
19-03-21Đầu: 6 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4299
18-03-21Đầu: 3 - Đuôi: 9Trúng đầu 352
17-03-21Đầu: 5 - Đuôi: 3Trúng đầu 5172
16-03-21Đầu: 3 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4189
15-03-21Đầu: 2 - Đuôi: 5Trúng đầu 287
14-03-21Đầu: 2 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7275
13-03-21Đầu: 1 - Đuôi: 8Trúng đầu 1273
12-03-21Đầu: 3 - Đuôi: 8Trúng đầu 3250
11-03-21Đầu: 4 - Đuôi: 0Trượt291
10-03-21Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng đầu 3264
09-03-21Đầu: 3 - Đuôi: 6Trúng Đề180
08-03-21Đầu: 8 - Đuôi: 8Trượt88
07-03-21Đầu: 3 - Đuôi: 1Trúng đầu 3193
06-03-21Đầu: 2 - Đuôi: 1Trượt64
05-03-21Đầu: 7 - Đuôi: 2Trúng đuôi 251
04-03-21Đầu: 0 - Đuôi: 7Trúng đầu 072
03-03-21Đầu: 3 - Đuôi: 7Trượt196
02-03-21Đầu: 6 - Đuôi: 2Trúng Đề78
01-03-21Đầu: 2 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7290
28-02-21Đầu: 9 - Đuôi: 0Trúng đầu 9155
27-02-21Đầu: 4 - Đuôi: 0Trượt67
26-02-21Đầu: 0 - Đuôi: 1Trúng đầu 070
25-02-21Đầu: 5 - Đuôi: 6Trúng đầu 593
24-02-21Đầu: 2 - Đuôi: 2Trượt63
23-02-21Đầu: 7 - Đuôi: 1Trượt68
22-02-21Đầu: 2 - Đuôi: 8Trúng đuôi 864
21-02-21Đầu: 8 - Đuôi: 7Trúng đuôi 773
20-02-21Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng Đề155
19-02-21Đầu: 4 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3157
18-02-21Đầu: 1 - Đuôi: 9Trúng đầu 194
17-02-21Đầu: 7 - Đuôi: 5Trúng đầu 7272
16-02-21Đầu: 0 - Đuôi: 2Trúng đầu 0271
15-02-21Đầu: 0 - Đuôi: 4Trượt155
10-02-21Đầu: 2 - Đuôi: 7Trúng đầu 289
09-02-21Đầu: 9 - Đuôi: 1Trúng đầu 9181
08-02-21Đầu: 9 - Đuôi: 1Trúng Đề198
07-02-21Đầu: 8 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9173
06-02-21Đầu: 2 - Đuôi: 1Trúng đầu 2187
05-02-21Đầu: 2 - Đuôi: 0Trúng Đề292
04-02-21Đầu: 5 - Đuôi: 0Trượt165
03-02-21Đầu: 4 - Đuôi: 2Trúng đầu 4254
02-02-21Đầu: 5 - Đuôi: 3Trúng đầu 5163
01-02-21Đầu: 3 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2280
31-01-21Đầu: 8 - Đuôi: 3Trúng đầu 8265
30-01-21Đầu: 0 - Đuôi: 6Trúng đầu 058
29-01-21Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng đầu 692
28-01-21Đầu: 2 - Đuôi: 1Trúng đầu 2177
27-01-21Đầu: 8 - Đuôi: 3Trượt164
26-01-21Đầu: 6 - Đuôi: 9Trúng đuôi 955
25-01-21Đầu: 9 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7260
24-01-21Đầu: 8 - Đuôi: 3Trúng Đề71
23-01-21Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng đầu 657
22-01-21Đầu: 3 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4256
21-01-21Đầu: 3 - Đuôi: 1Trúng Đề187
20-01-21Đầu: 4 - Đuôi: 1Trúng đầu 4287
19-01-21Đầu: 5 - Đuôi: 9Trượt97
18-01-21Đầu: 4 - Đuôi: 9Trúng Đề61
17-01-21Đầu: 9 - Đuôi: 5Trúng Đề158
16-01-21Đầu: 4 - Đuôi: 7Trúng đầu 4285
15-01-21Đầu: 3 - Đuôi: 5Trúng đuôi 559
14-01-21Đầu: 3 - Đuôi: 3Trúng đầu 3173
13-01-21Đầu: 6 - Đuôi: 9Trúng Đề183
12-01-21Đầu: 9 - Đuôi: 9Trúng đầu 9262
11-01-21Đầu: 0 - Đuôi: 7Trúng Đề288
10-01-21Đầu: 4 - Đuôi: 6Trúng Đề187
09-01-21Đầu: 2 - Đuôi: 9Trượt57
08-01-21Đầu: 2 - Đuôi: 3Trúng đầu 2174
07-01-21Đầu: 2 - Đuôi: 4Trúng đuôi 464
06-01-21Đầu: 0 - Đuôi: 4Trúng đầu 097
05-01-21Đầu: 3 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6281
04-01-21Đầu: 7 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8187
03-01-21Đầu: 8 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2198
02-01-21Đầu: 8 - Đuôi: 1Trúng Đề255
01-01-21Đầu: 6 - Đuôi: 3Trượt280