Đề đầu đuôi mb chuẩn nhất

Khi bạn tin tưởng vào chúng tôi tức là bạn đã đặt một chân vào cánh cửa của Hội Đồng Xổ Số. Bởi vì:
–Chúng tôi có phần mềm chốt số Độc Quyền Từ HĐXS
–Chúng tôi mang đến cho bạn những số vàng CHUẨN VÀ CHẮC ĂN NHẤT

Đề đầu đuôi mb chuẩn nhất: 400.000đ

 Số mua mất phí đảm bảo chính xác 99,9%
A/e nạp thẻ từ 08h18h để tránh lấy lại số cũ nhé
Sau khi nạp đủ tiền số sẽ HIỆN RA
Hỗ trợ thẻ cào: Viettel,VinaPhone
Tư vấn cầu chuẩn a/e liên hệ với chúng tại KHUNG CHÁT nhé!

Đề đầu đuôi Miền Bắc siêu VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel
Hệ thống đã chốt số chuẩn xác và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
27-11-20
26-11-20Đầu: 2 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1297
25-11-20Đầu: 6 - Đuôi: 0Trượt294
24-11-20Đầu: 6 - Đuôi: 5Trúng đầu 6177
23-11-20Đầu: 8 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3173
22-11-20Đầu: 6 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6193
21-11-20Đầu: 6 - Đuôi: 4Trúng đầu 663
20-11-20Đầu: 8 - Đuôi: 5Trúng đầu 8261
19-11-20Đầu: 3 - Đuôi: 8Trượt181
18-11-20Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng Đề160
17-11-20Đầu: 3 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3298
16-11-20Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng Đề74
15-11-20Đầu: 1 - Đuôi: 7Trúng đầu 1195
14-11-20Đầu: 5 - Đuôi: 6Trúng đuôi 695
13-11-20Đầu: 5 - Đuôi: 3Trượt271
12-11-20Đầu: 8 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6289
11-11-20Đầu: 4 - Đuôi: 2Trúng Đề168
10-11-20Đầu: 9 - Đuôi: 2Trượt78
09-11-20Đầu: 4 - Đuôi: 5Trúng đầu 4198
08-11-20Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng đầu 198
07-11-20Đầu: 5 - Đuôi: 6Trúng Đề276
06-11-20Đầu: 0 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1289
05-11-20Đầu: 5 - Đuôi: 5Trúng đuôi 579
04-11-20Đầu: 8 - Đuôi: 8Trượt52
03-11-20Đầu: 1 - Đuôi: 8Trúng Đề289
02-11-20Đầu: 5 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1285
01-11-20Đầu: 5 - Đuôi: 7Trúng đầu 5255
31-10-20Đầu: 7 - Đuôi: 6Trượt155
30-10-20Đầu: 3 - Đuôi: 9Trượt188
29-10-20Đầu: 3 - Đuôi: 7Trúng đầu 3271
28-10-20Đầu: 1 - Đuôi: 8Trượt92
27-10-20Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng đầu 3275
26-10-20Đầu: 4 - Đuôi: 9Trúng đầu 4155
25-10-20Đầu: 3 - Đuôi: 2Trúng đầu 352
24-10-20Đầu: 9 - Đuôi: 3Trượt154
23-10-20Đầu: 4 - Đuôi: 7Trượt150
22-10-20Đầu: 7 - Đuôi: 2Trúng đầu 7266
21-10-20Đầu: 4 - Đuôi: 0Trúng đầu 4154
20-10-20Đầu: 6 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7277
19-10-20Đầu: 2 - Đuôi: 4Trúng đầu 2287
18-10-20Đầu: 7 - Đuôi: 4Trượt175
17-10-20Đầu: 6 - Đuôi: 4Trúng đầu 6261
16-10-20Đầu: 0 - Đuôi: 0Trúng đầu 059
15-10-20Đầu: 2 - Đuôi: 7Trúng đầu 289
14-10-20Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng Đề158
13-10-20Đầu: 0 - Đuôi: 6Trúng đuôi 693
12-10-20Đầu: 1 - Đuôi: 4Trúng đầu 1296
11-10-20Đầu: 6 - Đuôi: 2Trượt199
10-10-20Đầu: 4 - Đuôi: 8Trúng Đề253
09-10-20Đầu: 9 - Đuôi: 5Trượt180
08-10-20Đầu: 8 - Đuôi: 2Trượt64
07-10-20Đầu: 4 - Đuôi: 5Trúng đuôi 567
06-10-20Đầu: 6 - Đuôi: 5Trúng Đề277
05-10-20Đầu: 0 - Đuôi: 0Trượt198
04-10-20Đầu: 8 - Đuôi: 2Trúng đầu 8190
03-10-20Đầu: 9 - Đuôi: 7Trúng Đề67
02-10-20Đầu: 6 - Đuôi: 0Trúng đuôi 097
01-10-20Đầu: 2 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8279
30-09-20Đầu: 5 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8171
29-09-20Đầu: 3 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3266
28-09-20Đầu: 1 - Đuôi: 0Trượt256
27-09-20Đầu: 1 - Đuôi: 5Trượt83
26-09-20Đầu: 6 - Đuôi: 9Trúng Đề186
25-09-20Đầu: 1 - Đuôi: 8Trúng Đề178
24-09-20Đầu: 3 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2251
23-09-20Đầu: 8 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1181
22-09-20Đầu: 5 - Đuôi: 9Trượt91
21-09-20Đầu: 5 - Đuôi: 7Trúng Đề259
20-09-20Đầu: 4 - Đuôi: 2Trúng Đề58
19-09-20Đầu: 3 - Đuôi: 4Trúng đuôi 462
18-09-20Đầu: 9 - Đuôi: 6Trúng đầu 9152
17-09-20Đầu: 7 - Đuôi: 8Trúng đầu 751
16-09-20Đầu: 8 - Đuôi: 9Trúng đầu 8182
15-09-20Đầu: 1 - Đuôi: 5Trượt180
14-09-20Đầu: 8 - Đuôi: 9Trúng Đề270
13-09-20Đầu: 6 - Đuôi: 4Trúng đầu 6252
12-09-20Đầu: 4 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0199
11-09-20Đầu: 6 - Đuôi: 9Trúng đuôi 971
10-09-20Đầu: 7 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0159
09-09-20Đầu: 9 - Đuôi: 5Trượt152
08-09-20Đầu: 7 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2163
07-09-20Đầu: 5 - Đuôi: 1Trúng đầu 591
06-09-20Đầu: 2 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3196
05-09-20Đầu: 0 - Đuôi: 5Trúng đuôi 594
04-09-20Đầu: 8 - Đuôi: 0Trúng Đề88
03-09-20Đầu: 8 - Đuôi: 0Trúng Đề165
02-09-20Đầu: 4 - Đuôi: 8Trúng Đề290
01-09-20Đầu: 5 - Đuôi: 5Trúng đầu 562
31-08-20Đầu: 5 - Đuôi: 3Trúng đầu 5281
30-08-20Đầu: 8 - Đuôi: 4Trúng đầu 8282
29-08-20Đầu: 2 - Đuôi: 2Trượt88
28-08-20Đầu: 4 - Đuôi: 8Trúng Đề85
27-08-20Đầu: 4 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6152
26-08-20Đầu: 0 - Đuôi: 8Trượt63
25-08-20Đầu: 5 - Đuôi: 9Trúng Đề267
24-08-20Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng Đề59
23-08-20Đầu: 4 - Đuôi: 7Trúng đầu 4254
22-08-20Đầu: 4 - Đuôi: 6Trượt198
21-08-20Đầu: 5 - Đuôi: 4Trúng Đề270
20-08-20Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng đuôi 055
19-08-20Đầu: 0 - Đuôi: 1Trúng Đề92
18-08-20Đầu: 1 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7297
17-08-20Đầu: 4 - Đuôi: 8Trúng Đề86
16-08-20Đầu: 4 - Đuôi: 6Trúng đầu 4193
15-08-20Đầu: 2 - Đuôi: 7Trượt52
14-08-20Đầu: 6 - Đuôi: 0Trượt287
13-08-20Đầu: 5 - Đuôi: 6Trúng đầu 5189
12-08-20Đầu: 9 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2159
11-08-20Đầu: 2 - Đuôi: 8Trúng Đề95
10-08-20Đầu: 2 - Đuôi: 8Trúng Đề182
09-08-20Đầu: 9 - Đuôi: 3Trượt96
08-08-20Đầu: 5 - Đuôi: 9Trúng đầu 5269
07-08-20Đầu: 1 - Đuôi: 4Trúng Đề267
06-08-20Đầu: 7 - Đuôi: 5Trúng Đề287
05-08-20Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6299
04-08-20Đầu: 0 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7167
03-08-20Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng đầu 3175
02-08-20Đầu: 2 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1271
01-08-20Đầu: 8 - Đuôi: 2Trúng đuôi 253
31-07-20Đầu: 4 - Đuôi: 8Trượt172
30-07-20Đầu: 1 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3256
29-07-20Đầu: 0 - Đuôi: 7Trúng đuôi 777
28-07-20Đầu: 5 - Đuôi: 2Trúng đuôi 257
27-07-20Đầu: 4 - Đuôi: 9Trượt167
26-07-20Đầu: 7 - Đuôi: 2Trượt154
25-07-20Đầu: 0 - Đuôi: 0Trúng đầu 0287
24-07-20Đầu: 6 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7167
23-07-20Đầu: 7 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2250
22-07-20Đầu: 4 - Đuôi: 2Trúng Đề288
21-07-20Đầu: 8 - Đuôi: 8Trúng Đề250
20-07-20Đầu: 2 - Đuôi: 2Trúng đầu 2179
19-07-20Đầu: 9 - Đuôi: 0Trượt252
18-07-20Đầu: 4 - Đuôi: 6Trúng đuôi 675
17-07-20Đầu: 4 - Đuôi: 1Trượt197
16-07-20Đầu: 1 - Đuôi: 1Trúng Đề290
15-07-20Đầu: 4 - Đuôi: 2Trúng đuôi 282
14-07-20Đầu: 8 - Đuôi: 6Trúng đầu 8187
13-07-20Đầu: 4 - Đuôi: 1Trượt252
12-07-20Đầu: 9 - Đuôi: 0Trúng Đề171
11-07-20Đầu: 8 - Đuôi: 8Trượt60
10-07-20Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng đầu 6164
09-07-20Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1251
08-07-20Đầu: 8 - Đuôi: 2Trúng đầu 8193
07-07-20Đầu: 6 - Đuôi: 4Trúng đầu 6258
06-07-20Đầu: 3 - Đuôi: 1Trượt155
05-07-20Đầu: 7 - Đuôi: 6Trúng đầu 7255
04-07-20Đầu: 7 - Đuôi: 5Trúng Đề287
03-07-20Đầu: 5 - Đuôi: 7Trúng đuôi 751
02-07-20Đầu: 2 - Đuôi: 9Trúng Đề188
01-07-20Đầu: 0 - Đuôi: 9Trượt174
30-06-20Đầu: 1 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9297
29-06-20Đầu: 2 - Đuôi: 6Trúng đầu 2271
28-06-20Đầu: 0 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1177
27-06-20Đầu: 9 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6168
26-06-20Đầu: 1 - Đuôi: 9Trúng đầu 1184
25-06-20Đầu: 7 - Đuôi: 6Trượt169
24-06-20Đầu: 1 - Đuôi: 9Trúng đầu 1179
23-06-20Đầu: 6 - Đuôi: 5Trúng đầu 650
22-06-20Đầu: 2 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7157
21-06-20Đầu: 4 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7259
20-06-20Đầu: 6 - Đuôi: 9Trúng Đề254
19-06-20Đầu: 6 - Đuôi: 2Trượt193
18-06-20Đầu: 8 - Đuôi: 9Trúng Đề294
17-06-20Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng đầu 1275
16-06-20Đầu: 8 - Đuôi: 2Trúng đuôi 290
15-06-20Đầu: 0 - Đuôi: 2Trúng đuôi 276
14-06-20Đầu: 7 - Đuôi: 3Trúng đầu 754
13-06-20Đầu: 3 - Đuôi: 7Trượt292
12-06-20Đầu: 4 - Đuôi: 3Trúng đuôi 350
11-06-20Đầu: 3 - Đuôi: 3Trúng đầu 3198
10-06-20Đầu: 3 - Đuôi: 5Trúng đầu 3180
09-06-20Đầu: 7 - Đuôi: 0Trúng Đề77
08-06-20Đầu: 6 - Đuôi: 3Trúng đầu 6162
07-06-20Đầu: 5 - Đuôi: 8Trượt260
06-06-20Đầu: 1 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2263
05-06-20Đầu: 4 - Đuôi: 4Trượt79
04-06-20Đầu: 7 - Đuôi: 6Trúng đầu 798
03-06-20Đầu: 4 - Đuôi: 7Trượt295
02-06-20Đầu: 2 - Đuôi: 9Trúng đầu 2283
01-06-20Đầu: 9 - Đuôi: 1Trượt276
31-05-20Đầu: 4 - Đuôi: 1Trượt63
30-05-20Đầu: 6 - Đuôi: 5Trúng đầu 678
29-05-20Đầu: 5 - Đuôi: 4Trúng Đề189
28-05-20Đầu: 8 - Đuôi: 0Trượt255
27-05-20Đầu: 0 - Đuôi: 9Trượt82
26-05-20Đầu: 5 - Đuôi: 4Trúng Đề252
25-05-20Đầu: 3 - Đuôi: 8Trượt93
24-05-20Đầu: 7 - Đuôi: 0Trúng đầu 7178
23-05-20Đầu: 9 - Đuôi: 9Trúng đầu 9273
22-05-20Đầu: 9 - Đuôi: 1Trúng đầu 9257
21-05-20Đầu: 7 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8260
20-05-20Đầu: 6 - Đuôi: 4Trúng đầu 662
19-05-20Đầu: 0 - Đuôi: 3Trúng đầu 0180
18-05-20Đầu: 9 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4150
17-05-20Đầu: 4 - Đuôi: 2Trượt90
16-05-20Đầu: 4 - Đuôi: 2Trúng đầu 4290
15-05-20Đầu: 5 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5284
14-05-20Đầu: 9 - Đuôi: 3Trúng đuôi 350
13-05-20Đầu: 9 - Đuôi: 3Trúng đầu 9279
12-05-20Đầu: 9 - Đuôi: 9Trúng đuôi 970
11-05-20Đầu: 2 - Đuôi: 1Trượt53